ออกแบบและวางระบบรักษาความปลอดภัยระบบ(UTM Firewall)

ออกแบบและวางระบบรักษาความปลอดภัยระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (UTM Firewall) เพื่อรองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์