Year 2017 – 5 WiFi Networking Predictions

5 WiFi Networking Predictions For 2017   IoT security, cloud-managed WiFi, and other trends will reshape the WiFi market next year. WiFi has undergone some of the fastest changes of any business and consumer technology we’ve seen. 2017 will bring plenty of new milestones and developments in light of the exponential growth driven by the Internet of Things, new standards, cloud managed WiFi, and other trends. So, based on conversations with partners, customers, and industry experts, ...
More

มาแล้ว Bluetooth 5 รับส่งข้อมูลได้เร็วและไกลยิ่งกว่าเดิม

เมื่อช่วงต้นปี กลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยี Bluetooth ได้ประกาศถึงการพัฒนามาตรฐานใหม่ Bluetooth 5 ที่จะมาแทนเทคโนโลยี Bluetooth 4.2 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ล่าสุดทางกลุ่ม Bluetooth Special Interest Group ได้ประกาศใช้งานเทคโนโลยี Bluetooth 5 นี้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งผู้ผลิตสินค้าสามารถนำไปใช้งานบนอุปกรณ์ของตนได้ในทันที Blueooth 5 ได้มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแบบไร้สายให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม มีความเร็วและระยะรับส่งที่สูงมากขึ้น หากเทียบกับ Bluetooth 4.2 แล้ว Bluetooth 5 จะมีระยะการท...
More